Ovlaštenja turističke agencije

/Ovlaštenja turističke agencije
Ovlaštenja turističke agencije 2018-03-16T14:22:59+00:00

Turistička agencija TIM travel može nastupati kao organizator ili kao posrednik u turističkim aranžmanima.

Ovlaštenja turističke agencije:

 • organiziranje paket aranžmana
 • sklapanje i provedba ugovora o paket-aranžmanu
 • organiziranje izleta
 • sklapanje i provedba ugovora o izletu
 • posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet)
 • posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga)
 • posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva)
 • organiziranje prihvata i transfera putnika
 • posredovanje u pružanju usluga  u posebnim oblicima turističke i ugostiteljske ponude
 • organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera)
 • zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija
 • davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala
 • posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage
 • pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude
 • rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr.
 • prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.)
 • posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata